Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν

Φωτογραφίες

Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
. Κυριακίδης, Γιάννης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό