Οιδίπους τύραννος

Δημοσιεύματα Τύπου

Οιδίπους τύραννος
Έληξαν αι παραστάσεις της τραγωδίας Οιδίπους Τύραννος εις Φιλίππους και Θάσον
Νέα Αλήθεια, 04/09/1961

. Α...ς - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό