Θεατρικό Εργαστήριο του Κ.Θ.Β.Ε. - Β' φάση

Φωτογραφίες

Θεατρικό Εργαστήριο - Β' φάση
Παράσταση
Βασιλικό Θέατρο - Υποσκήνιο, 01/09/2008
. Περίσσης, Ελευθέριος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την παράσταση 'Άσκηση Γκόγκολ'
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Τσαλκιτζόγλου, Μ. Παπασάββα

Ε. Μαργαρίτη, Μ. Συμεού

Μ. Μανδαλά, Μ. Τσαλκιτζόγλου

Μ. Παπασάββα, Α. Σοφιανοπούλου

Α. Σοφιανοπούλου

Γ. Δημητριάδης, Π. Σταθακόπουλος, Μ. Συμεού, Π. Κακατσίδης, Μ. Μανδαλά

Μ. Συμεού, Π. Κακατσίδης

Μ. Μανδαλά

Θίασος

Θίασος

Μ. Τσαλκιτζόγλου, Α. Σοφιανοπούλου, Μ. Παπασάββα, Ε. Κόμη, Μ. Συμεού

Γ. Δημητριάδης, Π. Σταθακόπουλος

Ε. Κόμη

Μ. Μουλακάκης, Ε. Κόμη

Μ. Παπασάββα, Π. Σταθακόπουλος

Π. Σταθακόπουλος, Μ. Παπασάββα, Ε. Μαργαρίτη

Ε. Κόμη, Π. Κακατσίδης

Γ. Δημητριάδης