Αυτοί οι άνθρωποι...(Α')

Φωτογραφίες

Κεκλεισμένων των θυρών
Δοκιμές
Αθήνα, Σύγχρονο Θέατρο, Μάιος 2007
. Kesselring, David - Φωτογράφος
Σημείωση: Πρώτη παρουσίαση της χορογραφίας 'Κεκλεισμένων των θυρών' από το 'Αέναον Χοροθέατρο'
Φωτογραφικό Υλικό