Περιμένοντας τον Γκοντό

Φωτογραφίες

Περιμένοντας τον Γκοντό
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 1/2/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας


Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Θανάσης Ραφτόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Θανάσης Ραφτόπουλος

Γιώργος Καύκας, Θανάσης Ραφτόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Θανάσης Ραφτόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας

Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Θανάσης Ραφτόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Θανάσης Ραφτόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Θανάσης Ραφτόπουλος, Γιώργος Καύκας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Γιώργος Καύκας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Φούλης Μπουντούρογλου

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Παναγιώτης Παπαϊωάννου