Έγινε η σπίθα πυρκαγια

Δημοσιεύματα Τύπου

Γενικά Δημοσιεύματα
Έγινε η σπίθα πυρκαγιά- Ένα πολυθέαμα, 100 χρόνια μετά
Parallaxi, 9/6/2017

Τις μέρες αυτές συμπληρώθηκαν επτά χρόνια από την έναρξη της δράσης της parallaxi- Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς. Μια δράση που ξεκίνησε με σκοπό να παρέμβει στην καθημερινότητα της πόλης, να προτείνει ιδέες, να δημιουργήσει νέους χώρους κοινής χρήσης ή να αναπλάσει χώρους δημοσίου συμφέροντος, να αναδείξει την δημιουργική σκηνή της πόλης. Πηγή

Φωτογραφικό Υλικό

Αρχεία