Όσα η καρδιά μου στην καταιγίδα

Φωτογραφίες

Όσα η καρδιά μου στην καταιγίδα
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 10/1/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος

Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Κολοβός

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός


Γιώργος Κολοβός, Μομώ Βλάχου

Γιώργος Κολοβός


Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου

Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος Λιάρος