Το δώρο

Φωτογραφίες

Το δώρο
Συνέντευξη τύπου
Βασιλικό Θέατρο, 18/5/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ελένη Γιαννούση, Πάυλος Μέτσιος, Koldo Vio, Πολυξένη Σπυροπούλου, Μάριος Μεβουλιώτης