Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Πρόεδρος
Άρης Στυλιανού
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Γιάννης Αναστασάκης
Τηλ.: 2315200201, 2310251634, 2310252615
Fax: 2310223185
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 2315200001
Fax: 2310266132
e-mail: [email protected]
   
Αντιπρόεδρος
Δημοσθένης Δώδος
Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Μαρία Τσιμά
  Τηλ.: 2315 200004
Fax: 2310 266132
e-mail: [email protected]
Μέλη
Ακρίτας Καϊδατζής
Αντρέας Δημητριάδης
Κατερίνα Αναστασίου
Στέφανος Χατζημιχαηλίδης
Χρύσα Σπηλιώτη